FIRST PRIZE

Giữ nước ngọt cho đảo Lý Sơn – Đinh Nguyên Đa Thiện (Tp.HCM)

 

SECOND PRIZE

Sắc thu rừng Kon Tum – Nguyễn Văn Ban (Kontum)

 

500 năm – Huỳnh Thu (Tp.HCM)

 

 THIRD PRIZE

Năng lượng xanh – Đỗ Hữu Tuấn (Bình Thuận)

 

Ảo vọng – Trần Phúc Thạnh (Lào Cai)

 

Trong cơn dông – Trần Phước Hoài (Bình Định)

 

 HONOURABLE MENTIONED

Hãy cứu lấy rừng – Trần Bảo Hòa (Bình Định)

 

Hai sắc thái trong rừng ngập mặn - Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội)

 

Khu sinh quyển thế giới Cần Giờ - Đỗ Trọng Danh (Tp.HCM)

 

Sương sớm miền trung du – Bùi Việt Đức (Vĩnh Phúc)

 

Công việc thầm lặng – Trần Văn Hiền (Tiền Giang)

 

CLOSING DATE

Entrants: 344 - Photos 3555