BAN TỔ CHỨC

1. Ông Hoàng Thạch Vân -  P. Chủ tịch Thường trực Hopa - Trưởng ban

2. Ông Pham Nguyễn Vinh - Cty Quản lý Quỹ Dragon Capital - Phó ban

3. Ông Mai Vinh - Kỹ thuật viên - Thành viên

4. Bà Trần Thị Tuyết Mai - Cán bộ Văn phòng Hopa - Thành viên

5. Bà Nguyễn Đào Ngọc Thảo - Cán bộ Văn phòng Hopa - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 344 tác giả, 55 tỉnh/thành và 3555 tác phẩm