HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Hội đồng Giám khảo:                  

1. NSNA Nguyễn Thanh Tâm  - Chủ tịch Hopa - Trưởng ban.

2. NSNA Bùi Minh Sơn -  CT HĐNT Hopa - Thành viên.

3. NSNA Đồng Đức Thành - PCT HĐNT Hopa - Thành viên.

4. NSNA Nguyễn Mạnh Sinh - UV BCH Hopa - Thành viên.

5. NSNA Hoàng Quốc Tuấn - UV HĐNT- Thành viên.

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 344 tác giả, 55 tỉnh/thành và 3555 tác phẩm